Regulamin Warsztatów Terenowych

Regulamin Warsztatów Terenowych

FORESTOWO

WARSZATATY TERENOWE

REGULAMIN

  1. Uczestnik Warsztatów Terenowych, jest świadomy swojego stanu zdrowia, oraz oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
  2. Uczestnik Warsztatów Terenowych, jest pełnoletni bądź znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej.
  3. Uczestnik Warsztatów Terenowych, zna treść Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r ( Dz.U. 1991 Nr 101 poz 444 ) z późniejszymi zmianami oraz Ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971r (Dz.U. 1971 Nr 12 poz 114 ) z późniejszymi zmianami i jest świadomy konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów tych ustaw.
  4. Uczestnik Warsztatów Terenowych, uczestniczy w nich z własnej woli.
  5. Uczestnik Warsztatów Terenowych, zobowiązany jest posiadać przy sobie apteczkę.
  6. Uczestnik Warsztatów Terenowych ,zobligowany jest do kulturalnego zachowania oraz poszanowania innych uczestników oraz terenu w który spotkanie się odbywa.
  7. Zakup Warsztatów Terenowych, na stronie www.forestowo.pl, jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień.
  8. Forestowo.pl zastrzega sobie wprowadzanie zmian w zapisach niniejszego regulaminu.